Facebook

Poradna

Jaké zásady při poskytování služby dodržujeme

Zásady služby

  • Bezplatnost
Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to v současné době v 18ti poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
  • Diskrétnost

Nic, co se v poradně zjistí od klienta, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

  • Anonymita

Klient vystupuje v rámci služby anonymně, i v rámci evidence je jeho anonymita zaručena, klient může vystoupit z anonymity pouze na základě svého souhlasu.

  • Nezávislost

Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

  • Respekt k osobě uživatele

pracovníci vytvářejí takové podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby

  • Respekt k základním lidským právům klienta

služba je poskytována bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, handicapu, politického přesvědčení a postavení ve společnosti

  • Princip aktivní spolupráce

Představuje aktivní spoluúčast klientů na řešení vlastních sociálních událostí tak, aby byl posílen princip odpovědnosti jednotlivých klientů na úroveň vlastních životních podmínek při umožnění dostatečné možnosti volby v rozhodování o způsobu života a o způsobech řešení jednotlivých sociálních událostí. Aby měli reálnou možnost podílet se na tom, co bezprostředně ovlivňuje jejich život

  • Zásada potřebné pomoci a podpory

služba je klientovi poskytována pouze v těch oblastech, které není schopen zvládnout sám vlastními silami, tj. pomáháme tam, kde klient pomoci potřebuje a co klient nezvládá, kdy výše a množství jednotlivé pomoci je přiměřená ke zdrojům a k sociálním potřebám a individuálnímu přičinění jednotlivých klientů

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace