Facebook

Poradna

Čeká mne dlouhá nemocenská, můžu přijít o místo? 11.07.2017

Před časem jsem vážně onemocněl, a protože se moje léčba nevyvíjí úplně dobře, jsem už skoro rok v pracovní neschopnosti. Nejsem ale ještě zcela zdravý a podle mých informací léčba potrvá ještě přibližně půl roku. Slyšel jsem však, že nemocenskou mohu pobírat jen jeden rok. Je to pravda? Také mám obavy z návratu do práce. Ve firmě proběhly určité změny. Mé pracovní místo, ale zůstalo zachováno, nebylo zrušeno. Je možné, aby mě zaměstnavatel přidělil na jiné pracovní místo, nebo i po tak dlouhé době mohu pracovat na stejném místě jako před nemocí?                                                         Jindřich O.

Ošetřující lékař může uznat zaměstnance dočasně práce neschopným, pokud mu jeho zdravotní stav nedovolí pracovat. Na výplatu nemocenského má pak zaměstnanec nárok od 15. dne pracovní neschopnosti, a to až v rozsahu 380 dní. Jedná se o tzv. podpůrčí dobu. V případě, že by i po uplynutí oné podpůrčí doby zdravotní stav zaměstnanci nedovoloval pracovat, pak tato doba může být na základě vyjádření posudkového lékaře příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení prodloužena nejvíce o tři měsíce. Pokud lékař lékařské posudkové služby zjistí, že jsou splněny zákonné podmínky pro výplatu nemocenské po uplynutí podpůrčí doby, tedy že lze očekávat, že nemocný po uplynutí podpůrčí doby nabude v krátké době pracovní schopnost, uvede tuto skutečnost do posudkového závěru, na jehož základě vydá Okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnutí. Pokud by ani prodloužení o tři měsíce nebylo dostačující, je možné podpůrčí dobu opětovně prodloužit, maximálně však o 350 dnů. Pokud tedy budete v pracovní neschopnosti jeden rok a podle vyjádření lékařů bude potřeba pokračovat v léčbě, můžete požádat vám příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení o prodloužení podpůrčí doby. Chápeme vaše obavy z návratu do zaměstnání, ale i když byste byl v pracovní neschopnosti déle než jeden rok, můžete se vrátit na své původní pracovní místo, tedy na pozici, kterou jste před pracovní neschopností vykonával. Po delší pracovní neschopnosti má však zaměstnavatel povinnost poslat vás na pracovně lékařskou prohlídku, kde by měl lékař posoudit, zda můžete svou původní práci vykonávat. Pokud by bylo potřeba, můžete se obrátit na naši poradnu osobně.

Romana Najvertová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace