Facebook

Poradna

Chci pečovat o maminku, ale co důchodové a zdravotní pojištění? 03.10.2017

Chci pečovat o maminku, ale co důchodové a zdravotní pojištění?

Ráda bych se informovala o tom, jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, pokud bych pečovala o svojí maminku. Maminka je téměř ležák, potřebuje celodenní péči. O příspěvku na péči se nyní rozhoduje. Já se o ni již nějakou dobu starám, ovšem jsem také zaměstnaná (nyní na nemocenské), a zaměstnavatel chce vědět, kdy nastoupím. Péče o maminku a mé zaměstnání nepůjde časově skloubit dohromady. Mám podat výpověď a hlásit se na Úřad práce, aby za mě bylo hrazeno pojištění? Vím ale, že si nemůžu práci aktivně hledat, mám si tedy hradit pojištění sama a na Úřad práce se nehlásit? Jaké mám tak nyní možnosti? Darina

Uvádíte, že maminka je téměř ležák a potřebuje celodenní péči. Lze tak předpokládat, že bude uznána jako osoba závislá na pomoci jiné osoby v minimálně druhém stupni a bude ji přiznán příspěvek na péči v příslušné výši. Zároveň z vašeho popisu situace vyplývá, že možnost domluvit se se zaměstnavatelem na zkrácený úvazek nebude ve vašem případě reálná. Pokud bude vaše maminka uznána osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň v II. stupni, můžete ukončit zaměstnání a o maminku pečovat, aniž byste se musela kvůli zdravotnímu pojištění hlásit na Úřad práce. Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., ve svém ustanovení § 7 uvádí, že stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby, které pečují o osoby, které jsou závislé na péči ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). To, že jste osoba pečující o osobu ve II, III, nebo IV stupni, byste měla nahlásit na zdravotní pojišťovnu a také vše doložit příslušným rozhodnutím. Co se týče důchodového pojištění, tak i osoby, které pečují o osoby ve výše uvedených stupních závislosti, považuje zákon o důchodovém pojištění za pojištěné. Podmínkou je, že spolu žijete ve společné domácnosti, tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou. Tuto skutečnost byste opět měla nahlásit a doložit na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, období péče o maminku vám pak bude započítáno pro účely důchodového pojištění. Na závěr jen pro úplnost doplním, že pokud byste se rozhodla ukončit pracovní poměr a nahlásit se na Úřad práce, je péče o osobu závislou ve II, III nebo IV stupni brána jako vážný důvod pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a neměla byste být krácena při nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace