Facebook

Poradna

Jak vypořádat společné jmění manželů? 27.6.2017

Jak vypořádat společné jmění manželů?

V lednu 2014 jsem se rozvedla. Za manželství jsme koupili byt, který byl součástí společného jmění manželů. Šlo o komplikovaný rozvod, dosud nedošlo k vypořádání společného jmění manželů. S manželem nekomunikujeme. Lze nyní vypořádat vlastnická práva k bytu ?    Ema

Uvádíte, že, po rozvodu dosud nedošlo k vypořádání společného jmění, tedy ani bytu, který byl součástí společného jmění. Obecně lze říci, že společné jmění lze vypořádat buď dohodou manželů či soudním rozhodnutím. Pokud do 3 let od rozvodu nedojde k vypořádání společného jmění, nastává vypořádání přímo ze zákona. Vztahy jsou následně uspořádány tak, že po této lhůtě jsou hmotné movité věci ve vlastnictví toho z manželů, který je výlučně užívá, nemovitosti jsou od té doby v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů, jejich podíly jsou stejné. Nyní je tedy byt již vypořádán dle zákona, a měl by tak být v podílovém spoluvlastnictví, ale dle zápisu v katastru nemovitostí je zřejmě stále veden jako součást společného jmění. Je vhodné dát zápis v katastru nemovitostí do souladu se skutečností. Ve vaší situaci nejjednodušším řešením je, když s bývalým manželem sepíšete souhlasné prohlášení, v němž specifikujete nemovitost, které se prohlášení týká – tedy byt, a dále uvedete, že vaše manželství bylo pravomocně rozvedeno. Prohlásíte rovněž, že k vypořádání společného jmění nedošlo dohodou a ani v průběhu tří let ode dne zániku manželství nebyl podán návrh na vypořádání společného jmění soudem, což se dokládá potvrzením soudu. V prohlášení dále konstatujete, že nyní jste dle zákona spoluvlastníky nemovitosti, přičemž tyto spoluvlastnické podíly na nemovitosti jsou stejné. Prohlášení s úředně ověřenými podpisy je třeba přiložit k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí společně s ověřenou kopií rozsudku soudu o rozvodu. Pokud to vztahy s bývalým manželem neumožňují, mělo by být dostatečné také vaše jednostranné prohlášení, které bude obdobného znění. Tyto dokumenty předložíte k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, který provede změnu. V naší poradně máme vzor prohlášení jednoho z bývalých manželů, pokud byste měla zájem.

 Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace