Facebook

Poradna

Má vše dědit můj nevlastní bratr? 05.09.2017

Má vše dědit můj nevlastní bratr?

Před krátkou dobou mi zemřel otec. Rodiče byli rozvedeni. Otec měl se svou druhou ženou syna. Vztahy mezi mnou a druhou otcovou manželkou a jejich synem nejsou úplně dobré. Nyní jsem se dozvěděl, že nevlastní bratr byl u notáře projednávat dědictví a že vše zdědí on. Je pravda, že ani přesně nevím, co vše otec vlastnil, ale myslím, že nějaký majetek měl. Jak to, že mě notář taky nepozval na dědické řízení? Je možné, aby vše zdědil jen můj nevlastní bratr?                                                                     Radim L.

Je třeba říci, že notář, který je soudem pověřen k projednání dědictví po zemřelém, nemá zpočátku o zemřelém, jeho rodinné situaci a majetku žádné informace. Notář tedy potřebuje zjistit případný okruh dědiců a obsah majetku zemřelého. Za účelem zjištění těchto informací notář většinou nejprve kontaktuje vypravitele pohřbu – ten je uveden přímo v úmrtním listu, který má notář od soudu k dispozici. Ve většině případů je tedy vypravitel pohřbu pozván notářem k tzv. předběžnému šetření, v rámci kterého zjišťuje potřebné informace pro další průběh dědického řízení. Vy neuvádíte, kdo otci zařídil pohřeb, je však možné, že to byl váš nevlastní bratr a proto byl sám pozván k notáři. Uvádíte, že vše má zdědit bratr. Zde je třeba říci, že otec samozřejmě mohl sepsat závěť, ve které odkázal vše vašemu bratrovi. I v tom případě byste však, jakožto syn zemřelého a tedy nepominutelný dědic, měl právo domáhat se svého povinného dílu z pozůstalosti, samozřejmě za předpokladu, že jste nebyl otcem vyděděn. Jak však uvádíte, nevíte, co vše otec vlastnil a co by tedy bylo předmětem dědictví. Je třeba říci, že v případě, že zemřelý nezanechal žádný majetek, případně zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, je dědické řízení zastaveno a tento nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu, a to bez bližšího projednávání dědického řízení. Situace tedy může být taková, že otec nezanechal žádný větší majetek a nevlastní bratr, pokud je vypravitelem pohřbu, tento majetek dostane, aniž by to bylo projednáváno s případnými dalšími dědici. Je vhodné zjistit o dané věci bližší informace. Zkuste se tedy dotázat vašeho bratra, případně se přímo obraťte na notáře, který byl pověřen provedením dědického řízení po vašem otci. Pokud sám nevíte, který notář dědické řízení vede, pak je to možné zjistit u příslušného okresního soudu podle posledního bydliště otce.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava


Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace