Facebook

Poradna

Mám nárok na příplatek za přesčasy? 19.09.2017

Mám nárok na příplatek za přesčasy?

Pracuji pro zaměstnavatele v rámci pracovní smlouvy na poloviční úvazek. Minulý měsíc mě zaměstnavatel požádal, abych pracovala nad rámec svého úvazku, a já jsem mu vyhověla. Slíbil mi vše proplatit. Celkově jsem odpracovala navíc 50 hodin měsíčně. Nyní jsem obdržela výplatní pásek a zjistila jsem, že mi nebyl vyplacen přesčasový příplatek. Byla jsem za účetní zaměstnavatele a ta mi řekla,  že v tomto případě mi příplatek nenáleží. Já se však domnívám, že vše, co nadpracuji nad rámec svého úvazku, je prací přesčas a nevím tedy, kdo má nyní pravdu.                                              Petra F.

Uvádíte, že jste v minulém měsíci odpracovala nad rámec svého úvazku dalších 50 hodin a nebyl vám proplacen přesčasový příplatek, ačkoliv se domníváte, že na něj máte nárok i v případě zkráceného úvazku. Bohužel ve vašem dotazu nejsou uvedeny všechny potřebné relevantní údaje k tomu, abych vám mohla přesněji odpovědět, proto se pokusím situaci vysvětlit obecně. Obecně zákoník práce vymezuje práci přesčas jako práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konanou mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Stanovenou týdenní pracovní dobou je zejména 40 hodinový pracovní týden. To tedy znamená, že u osob s kratší pracovní dobou vzniká přesčasová práce až odpracováním více než zpravidla 40 hodin týdně. Pro posouzení vašeho případu tedy není důležité, kolik jste odpracovala za celý měsíc navíc, ale zda jste například v jednom týdnu odpracovala více než 40 hodin. Protože de facto až odpracováním hodin na rámec stanovené týdenní pracovní doby by vám vznikl nárok na příplatek za práci přesčas. Do té doby se jedná o tzv. práci nad úvazek, za který vám samozřejmě přísluší mzda, ale již nikoliv onen přesčasový příplatek. Zkuste si proto zkontrolovat, zda došlo k situaci, za kterou by vám náležel přesčasový příplatek, tedy zda jste skutečně odpracovala v týdnu více než je stanovená pracovní doba, tj. nad 40 hodin týdně. V takovém případě vyzvěte zaměstnavatele k doplacení nárokového přesčasového příplatku. Na závěr bych jen ráda upozornila, že v případě zkrácených úvazků nelze přesčasovou práci nařídit, rovněž vám ze strany zaměstnavatele nelze nařídit ani práci nad vámi stanovený úvazek. Na tomto se lze pouze dohodnout.

Lucie Vehovská

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace