Facebook

Poradna

Mám právo na vyúčtování služeb bytu? 26.09.2017

Mám právo na vyúčtování služeb bytu?

Měla bych dotaz ohledně předkládání vyúčtování služeb nájemci ze strany majitele bytu. Bydlím v bytě na základě nájemní smlouvy, a to rok. Majitel bytu po mě požadoval nedoplatek, který mám údajně na energiích. Po mé urgenci, z čeho vychází, mi bylo majitelem bytu předloženo vyúčtování služeb. S tímto vyúčtováním nesouhlasím, není ničím podložené. Je to pouze papír sepsaný majitelem bytu. Mám jako nájemce nárok vidět vyúčtování od dodavatele? Musím nedoplatek uhradit?                 Pavlína G.

Problematiku vyúčtování nákladů za poskytnuté služby upravuje z části občanský zákoník a s vyúčtováním související a podrobnější zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tento zákon ve svém ustanovení § 7 uvádí, že pronajímatel vyúčtuje skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby nájemci a doručí vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Dle ustanovení § 8 téhož zákona pak máte právo, na základě Vaší písemné žádosti, na doložení nákladů na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a můžete si pořídit kopie těchto podkladů. Z výše uvedeného tak vyplývá, že na základě písemné žádosti máte právo nahlédnout do vyúčtování od dodavatelů a v případě potřeby si pořizovat kopie. Doporučuji tak majitele bytu písemně vyzvat (s odkazem na výše uvedený zákon) a žádat o předložení vyúčtování a způsob rozúčtování služeb. V případě, že s tímto rozúčtováním nebudete souhlasit, měla byste neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, podat námitky. Co se týče úhrady nedoplatku, tak dle platné judikatury musí vyúčtování obsahovat všechny náležitosti a musí v něm být uvedená cena ve správné výši. Pokud máte za to, že vyúčtování není ve správné výši, popř. z doloženého vyúčtování od dodavatele zjistíte, že bylo vyúčtování provedeno nesprávně, tak vyúčtování není řádné a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku. Jestliže tak majitel provedl vyúčtování nesprávně, nestává se vyúčtovaná částka splatná, a to ani zčásti. V případě potřeby se můžete na naší poradnu obrátit a můžeme spolu situaci konzultovat.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace