Facebook

Poradna

Můžu dostat výpověď v těhotenství? 15.08.2017

Můžu dostat výpověď v těhotenství?

Jsem zaměstnána, ale v současné době jsem v pracovní neschopnosti z důvodů komplikací v těhotenství. Včera jsem od zaměstnavatele dostala poštou výpověď. V dopise je uvedeno, že můj pracovní poměr končí, protože uplynula doba, na kterou byl sjednán. Má na to zaměstnavatel právo? Může ukončit můj pracovní poměr, i když jsem v pracovní neschopnosti a navíc těhotná?                                                                      Kristýna. K.

Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li v pracovní smlouvě výslovně sjednána doba jeho trvání. V dotazu zmiňujete, že váš pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby. Z tohoto usuzujeme, že váš pracovní poměr byl sjednán právě na dobu určitou. Pokud tomu tak bylo, pak takovýto pracovní poměr může skončit stejnými způsoby jako pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, tedy například dohodou, výpovědí a podobně, ale také může skončit dnem, který byl jako den ukončení sjednán. Zákoník práce bohužel v téhle situaci nestanoví žádné ochranné důvody, tedy ani těhotenství nebo pracovní neschopnost nemohou ukončení pracovního poměru zabránit. Pokud je doba trvání pracovního poměru dohodnuta potřebou konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen na skončení pracovního poměru zaměstnance včas upozornit, a to zpravidla alespoň tři dny předem. U pracovních poměrů sjednaných na určitý časový úsek (na jeden rok, do 31. prosince atd.) zaměstnavatel tuto povinnost nemá, ale může tak také učinit. Je možné, že právě takové oznámení jste obdržela. V takovém případě skutečně pracovní poměr skončil bez ohledu na to, že jste těhotná a nyní v pracovní neschopnosti. Pokud se však ve vašem případě nejedná pouze o oznámení vašeho zaměstnavatele, že sjednaný pracovní poměr končí, ale opravdu vám zaměstnavatel zaslal jednostrannou výpověď z některého zákonem stanoveného důvodu, například pro nadbytečnost, pak jste proti takové výpovědi chráněna. Těhotné zaměstnankyni zákoník práce zakazuje dát výpověď, s výjimkou toho, kdy by se rušil zaměstnavatel nebo jeho část či je zde důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru. Pokud máte pochybnosti o tom, zda jde o jednostrannou výpověď či jen o oznámení zaměstnavatele o uplynutí sjednané doby, můžete se obrátit na naši poradnu.

Romana Najvertová

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace