Facebook

Poradna

Můžu předčasně ukončit nájem bytu? 17.10.2017

Bydlím v nájmu a smlouvu mám uzavřenou na dobu určitou do konce března 2018. Našel jsem si nové zaměstnání, které je však hodně vzdálené od mého současného bydliště, a proto se chci přestěhovat. Oznámil jsem pronajímateli, že bych chtěl nájem ukončit ke konci roku 2017. Pronajímatel mi však sdělil, že není možné nájem na dobu určitou předčasně ukončit a že tedy nájemní smlouva bude trvat do konce března 2018. Skutečně je tomu tak? Denis M.

Dotazujete se, zda je možné ukončit nájem sjednaný na dobu určitou před uplynutím sjednané doby. Ať už je sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou, lze nájem vždy ukončit dohodou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájem pak skončí dnem, na kterém se pronajímatel a nájemce dohodnou. Pokud dohoda o ukončení nájmu není možná, pak je možné ukončení nájmu výpovědí. Pronajímatel může dát výpověď z nájmu jen ze zákonem daných důvodů. U nájemce je situace jiná. Nájemce může z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu ukončit výpovědí pouze nájem sjednaný na dobu neurčitou. Nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět v případě, že se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Toto je dáno ustanovením § 2287 občanského zákoníku. Současný občanský zákoník tak poněkud omezuje nájemce v případě výpovědi nájmu sjednaného na dobu určitou. Uvádíte, že jste si našel zaměstnání vzdálené od současného bydliště a z tohoto důvodu se potřebujete přestěhovat. Je otázkou, zda lze nástup do zaměstnání vzdáleného od vašeho současného bydliště, chápat jako podstatnou změnou okolností, která by byla dostatečným důvodem pro podání výpovědi z nájmu z vaší strany. Domnívám se ale, že ano. Pokud tedy pronajímatel nesouhlasí s předčasným ukončením nájmu dohodou, pak je třeba podat písemnou výpověď z nájmu bytu a tuto výpověď doručit pronajímateli. Ve výpovědi je třeba uvést důvody ukončení nájmu, aby pronajímatel věděl, že se jedná o podstatnou změnu okolností na straně nájemce, případně existenci těchto okolností prokázat, pokud to lze. Nájem pak skončí uplynutím výpovědní doby, která je tříměsíční a začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Nájem sjednaný na dobu určitou tedy je možné ukončit předčasně, ovšem je nutné individuálně posuzovat důvody ukončení nájmu v případě výpovědi ze strany nájemce.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace