Facebook

Poradna

Nepřijdu o doplatek na bydlení? 06.06.2017

Nepřijdu o doplatek na bydlení?

Mám dotaz týkající se doplatku na bydlení. Přestěhovali jsme se do nájemního bytu, a jelikož máme malý příjem, požádali jsme o doplatek na bydlení. Tato dávka nám byla přiznána, ale sociální pracovnice nás upozornila, že pokud nedodáme potvrzení o kolaudaci námi pronajatého bytu, může nám být výplata dávky zastavena. Máme obavu, že byt zkolaudovaný není. Co bude teď?                          Alena B.                               

Doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouze a podmínky nároku na tuto dávku jsou obsaženy v zákoně o hmotné nouzi. Nárok na doplatek na bydlení má mimo jiné osoba, která užívá byt na základě smlouvy (například o nájmu bytu), jestliže splňuje určité příjmové podmínky pro tuto dávku a zároveň má nárok na příspěvek na živobytí. Za byt je pak podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považován soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. Zákon o pomoci v hmotné nouzi reaguje i na situaci, kdy žadatel o dávku doplatku na bydlení bydlí v nezkolaudovaném bytě anebo se o byt vůbec nejedná (například se jedná o ubytovnu či jiný obytný prostor). V této situaci může příslušný úřad práce rozhodnout, že je možné přiznat dávku i v případě, že žadatel bydlí i v jiném obytném prostoru, pokud tento prostor splňuje určitou kvalitu bydlení, takzvané standardy bydlení. To, zda obytný prostor splňuje požadavky standardů bydlení u jiných obytných prostor, se zjišťuje kontrolou, kterou provádí na žádost příslušného úřadu práce stavební úřad. Máte obavy, že byt není zkolaudovaný. V takovém případě můžete vyzvat pronajímatele k tomu, aby vám pro účely doplatku na bydlení poskytl kopii kolaudačního rozhodnutí. Pokud to není možné nebo byt opravdu zkolaudovaný není, pak máte možnost požádat orgán hmotné nouze, aby byla učiněna kontrola standardů kvality bydlení ze strany stavebního úřadu. Pokud by skutečně byly dávky hmotné nouze pozastaveny a vy byste s rozhodnutím orgánu hmotné nouze nesouhlasili, je možné se bránit, tedy podat opravný prostředek. S tím vám může pomoci i naše poradna.

Romana Najvertová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace