Facebook

Poradna

Nestihnu včas splatit dluh, 14.11:2017

Nestihnu včas splatit dluh

V minulosti jsem řešila svou těžkou finanční situaci tím, že jsem si vzala více půjček. Následně jsem si našla dobré zaměstnání a postupně jsem většinu dluhů splatila. Nyní mi však ve věci jednoho dluhu přišlo oznámení o tom, že mi byla nařízena exekuce a že mám dluh uhradit ve lhůtě třiceti dnů. Vím, o jaký dluh se jedná, chápu, že jej musím uhradit a chci to udělat, ale do třiceti dnů toho nebudu schopna. Co můžu dělat?         Silvie Z.

Píšete, že vám byla nařízena exekuce. Jste si vědoma daného dluhu a chcete jej uhradit, nicméně nejste schopna celou vymáhanou částku uhradit najednou ve stanovené lhůtě. V současné době je spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce, ve kterém je dlužník informován o tom, že proti němu byla zahájena exekuce, v jaké věci, kdo ji nařídil, kdo ji povede, jaká částka bude vymáhána atd., zasílána i Výzva k  splnění povinnosti. V té je dlužník vyzýván, aby vymáhanou částku uhradil ve lhůtě třiceti dnů, která je dána zákonem. Pokud by dlužník celou vymáhanou částku uhradil v této lhůtě, byly by sníženy náklady exekuce. Pokud dlužná částka není v dané lhůtě uhrazena v plné výši, pak jsou u exekuce náklady v plné zákonné výši. Jestliže nejste schopna celou vymáhanou částku uhradit ve lhůtě třiceti dnů, je možné o tom exekutora nejlépe písemně informovat, seznámit ho s vaší situaci, uvést a doložit, jaké máte příjmy a jaké máte výdaje a sdělit, jak byste byla schopna dlužnou částku uhradit, tedy například požádat o splátkový kalendář. Je třeba říci, že exekutor není povinen na návrhy dlužníka přistoupit. Nicméně i kdyby zde nebyl souhlas exekutora se splátkovým kalendářem či s jiným návrhem, vždy je možné podle vašich možností dlužnou částku splácet. I přesto, že by byla z vaší strany dlužná částka splácena, má exekutor právo činit další kroky k vymáhání dluhu. Může se však stát, že pokud budete dlužnou částku splácet tak, že by byl dluh v krátké době splacen, nebude exekutor další kroky činit. To může nastat například tehdy, když budete dluh splácet vyšší částkou, než by exekutor obdržel v případě nařízení srážek z vaší mzdy. Výše srážek ze mzdy je odvislá od výše vašeho příjmu a od vaší rodinné situace a je ji možné předběžně spočítat pomocí kalkulaček na internetu. V případě zájmu o bližší informace se na naši poradnu můžete opět obrátit.

Radana Plevová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace