Facebook

Poradna

Poradíte mi s rozvodem? 29.08.2017

Poradíte mi s rozvodem?

S manželem si již delší dobu nerozumíme a uvažuji o rozvodu. Máme dvě nezletilé děti. Manželovi jsem ještě nic neřekla, nevím, jak by tu informace přijal. Ale myslím si, že on taky cítí, že už dlouho není všechno v pořádku a že žijeme spíše vedle sebe než spolu. Chtěla bych, aby případný rozvod byl co nejjednodušší, už s ohledem na naše děti. Proto i nyní zjišťuji předběžně informace. Co vše k rozvodu potřebuji a jaké musím splnit podmínky, aby naše manželství bylo rozvedeno?  Pavla G.

Rozvod manželství je primárně řešen ve dvou právních úpravách, a to v občanském zákoníku a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Bohužel tato rubrika má omezenou kapacitu, pokusím se tak nastínit alespoň základní informace. Pokud začneme vámi žádanými podmínkami pro rozvod, pak zákon stanoví, že manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Obecně se pak rozvod manželství dělí na sporný a nesporný podle toho, na čem všem jsou schopni se manželé dohodnout. Manželé by si pak v případě plánovaného rozvodu měli promluvit o třech základních oblastech: o tom, zda oba mají zájem se rozvést, zda jsou schopni se dohodnout na úpravě práv a povinností k nezletilým dětem, tedy  na způsobu péče o nezletilé děti a výživném k těmto dětem a na úpravě svých majetkových vztahů, svého bydlení a případného výživného po rozvodu manželství. Manželství rozvádí místně příslušný okresní soud. Chcete, aby byl rozvod co možná nejjednodušší, pak přichází v úvahu právě varianta nesporného rozvodu. Podmínky pro nesporný rozvod jsou následující: manželství musí trvat alespoň jeden rok, manželé spolu více než šest měsíců netvoří manželské či rodinné společenství a manželé jsou schopni se dohodnout na výše uvedených třech oblastech. Pokud budou splněny tyto podmínky, soud nezjišťuje příčiny rozvratu a  manželství rozvede. Z výše uvedeného vyplývá, že bude potřeba si s manželem promluvit a zjistit jeho stanovisko k vámi plánovanému rozvodu a k výše uvedeným třem oblastem. Až na základě toho je možné stanovit následný postup při řešení situace rozvodu manželství. V poradně máme také příslušné vzory písemností, které jsou pro rozvod manželství potřebné.

Lucie Vehovská

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace