Facebook

Poradna

Přijdu o byt? 01.08.2017

Loni mi schválili oddlužení srážkami ze mzdy. Nyní jsem zjistil, že má insolvenční správkyně nabízí k prodeji družstevní byt, ve kterém bydlím, a to jen proto, že jsem v seznamu majetku neúmyslně uvedl, že bydlím v nájmu místo toho, že vlastním družstevní podíl. To se vysvětlilo, když u mě insolvenční správkyně byla sepisovat majetek. Může dojít k prodeji bytu?         Jan

 Uvádíte, že vám byla schváleno oddlužení splátkovým kalendářem. Nyní jste zjistil, že insolvenční správkyně družstevní byt, ke kterému máte družstevní podíl, nabízí k prodeji. Insolvenční zákon klade vysoké nároky na kvalitu insolvenčního návrhu.  K náležitostem  návrhu patří, aby dlužník podle § 104 připojil povinné seznamy majetku a závazků. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek (peněžité i nepeněžité) vůči dalším osobám.  Mezi majetek, který je podle § 205 insolvenčního zákona obsahem tzv. majetkové podstaty se uvádějí peněžní prostředky, věci movité, nemovitosti, vkladní knížky, akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné listiny, obchodní podíl, mzda nebo plat, důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci. Pokud jste v příloze Návrhu na oddlužení v Seznamu majetku řádně neuvedl, že jste majitelem družstevního podílu k bytu (byť neúmyslně z neznalosti), tak po zjištění této skutečnosti měla insolvenční správkyně povinnost toto soudu ohlásit jako mimořádný příjem. Krajský soud zřejmě na základě tohoto sdělení udělil pokyn ke zpeněžení tohoto družstevního podílu, a proto může správkyně nabízet družstevní práva k bytu k prodeji. Všechny tyto skutečnosti je možné si zkontrolovat ve insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný na internetu. Bohužel nelze zohlednit ani to, že po prohlídce insolvenční správkyně v rámci sepisování majetkové podstaty do doby, než proběhlo jednání o oddlužení, byl již správně uveden váš družstevní podíl v soupisu majetkové podstaty. Zabránit chybám v návrzích má i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost 1. 7. 2017. Podle této novely mohou za úplatu Žádosti o oddlužení nově zpracovávat a podávat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Bezplatně pak tato možnost přináleží organizacím nebo osobám, které musí splňovat zákonem dané podmínky pro akreditaci.

Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace