Facebook

Poradna

Přišla jsem o prémie neprávem? 25.07.2017

Přišla jsem o prémie neprávem?

Pracuji jako prodavačka v butiku. V současné době mám se zaměstnavatelem problémy. Údajně nejsem vstřícná k zákazníkům, nenabízím jim u nákupů k prodeji doplňky. Vyvrcholilo to ústní výtkou za dva pětiminutové pozdní příchody, zaměstnavatel už ale nezohlednil to, že jsem opakovaně zůstala v práci déle kvůli přejímce zboží. Na základě toho všeho mi nebyla dvakrát vyplacena pohyblivá částka mzdy. Bohužel v platovém výměru ani nikde jinde nejsou popsána kritéria jejího poskytování. Měl zaměstnavatel právo na to nevyplatit mi pohyblivou složku mzdy?   Ina

Ve svém e-mailu píšete, že pracujete jako prodavačka v butiku a součástí vaší mzdy je ujednána i pohyblivá složka mzdy, kdy už ovšem nejsou sjednána pravidla pro vyplacení této pohyblivé složky. Nyní vám z důvodu konfliktů se zaměstnavatelem byla vyplacena jen základní mzda. Dotazujete se, zda měl na to zaměstnavatel právo. Je-li ujednána i tzv. nenároková složka mzdy, tak ta je charakteristická tím, že je na rozhodnutí zaměstnavatele či příslušného vedoucího zaměstnance, v jaké výši bude vyplacena. Podmínky možného přiznání této nenárokové složky mzdy bývají koncipovány obvykle obecně. Pohyblivá složka je částka navíc, která zpravidla odráží schopnosti pracovníka nebo výsledky firmy, takže nemusí být každý měsíc stejná. O přiznání této složky zaměstnavatel rozhoduje libovolně, a může ji proto přiznat či nepřiznat. Při zjištění, zda došlo ve vašem případě k pochybení při vyplácení nenárokové složky mzdy, tak záleží na tom, jak jsou pro její vyplacení nastavena pravidla ve vnitřním předpisu, mzdovém výměru nebo ve smlouvě. Pak záleží i na tom, zda taková pravidla nejsou uvedena například právě ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Pokud tedy nemáte ve mzdovém výměru ani nikde jinde uvedena pravidla pro vyplacení této nenárokové složky, mám za to, že se zaměstnavatel mohl rozhodnout tuto složku nevyplatit. Předpokládám, že nepochybíte, pokud si se zaměstnavatelem promluvíte o tom, jak by se mohly vaše vzájemné vztahy napravit, a současně si vykomunikovat vaše pracovní povinnosti.      

Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace