Facebook

Poradna

Vyplatí se uzavřít předmanželskou smlouvu? 04.07.2017

Vyplatí se uzavřít předmanželskou smlouvu?

Dobrý den, chceme se s přítelem vzít, ovšem máme obavy z dluhů z partnerova podnikání. Pokud se vezmeme a partnerovi se nebude dařit a postihne ho exekuce, mohou mi exekutoři blokovat můj účet? A co věci, které koupíme za dobu trvání manželství? Slyšela jsem, že lze uzavřít předmanželskou smlouvu a tím se ochránit. Můžete mi k tomu napsat více? Pavla J.

Chtějí-li se snoubenci vyhnout problémům s budoucími majetkovými vztahy, vyplývajícími ze společného jmění manželů (SJM), například právě s ohledem na riziko podnikání jednoho z nich, mohou tuto otázku vyřešit před uzavřením manželství tzv. předmanželskou smlouvou, i když zákon takový termín nepoužívá. Máte tak možnost si ještě před manželstvím upravit vzájemné majetkové vztahy. Není-li před manželstvím uzavřena předmanželská smlouva, je (až na výjimky, jako je například dědictví nebo dar) součástí SJM vše, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Je-li mezi budoucími manželi uzavřena předmanželská smlouva, zákonný manželský majetkový režim se mění na režim smluvený. Můžete si tak již před uzavřením manželství sjednat například režim oddělených jmění, kdy prakticky vyloučíte vznik SJM a každý z vás bude nabývat výlučně majetek do svého vlastnictví a odpovídat za své závazky. Smlouvy o manželském majetkovém režimu se sepisují u notáře, který vám také může poradit, jak smlouvu sepsat tak, aby co nejvíce vyhovovala vaší situaci. Následně je vhodné nechat smlouvu zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém právu. Tímto zápisem se listina stává veřejnou, je tedy účinná i vůči třetím osobám. Před zahájením exekuce na majetek, který by mohl náležet do SJM, musí exekutor nahlédnout do tohoto seznamu a ověřit si, zda společný majetkový režim manželů není nějakým způsobem upraven. Pokud by žádná smlouva uzavřená před manželstvím nebyla sepsána, může být dle současné právní úpravy exekučně pro dluhy manžela postižen majetek v SJM. Dále může být exekučně postižen váš bankovní účet, můžete se však domáhat vyplacení poloviny zůstatku na účtu. Pro více informací o této problematice se můžete na naší poradnu obrátit.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace