Facebook

Poradna


Musím platit daně při prodeji rozestavěné nemovitosti?

Vloženo: 04.01.2017 (15:08:38)

OTÁZKA

Dobrý den.

Chtěl bych se zeptat na daň z nabytí nemovitých věcí. Prodávám teď rozestavěný, nedokončený rodinný dům. Na katastru ještě není stavba zakreslena, ale je vydán souhlas s provedením ohlášené stavby. Budu muset platit tuhle daň, když se jedná o první úplatný převod nemovitosti, a nebo jenom část daně za pozemek, který není zastavěný stavbou? Případně jak pak stanovím základ daně.   Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naší organizaci.

Ve svém e-mailu píšete, že prodáváte rozestavěný, nedokončený rodinný dům. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, máte souhlas s provedením ohlášené stavby. Dotazujete se, zda budete hradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo jen část daně za pozemek, který není zastavěný stavbou.

Sdělujeme, že dle současné právní úpravy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanovení § 506) je stavba zřízená na pozemku součástí tohoto pozemku, stavba tedy není samostatnou nemovitou věcí – samozřejmě v případě, že zde není jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby dle dřívější úpravy.

V současné době tedy dochází k tomu, že pokud je jeden vlastník pozemku, na kterém je umístěná stavba, pak v případě převodu (např. prodeji) dochází k prodeji pozemku i se stavbou.

Dle ustanovení § 7 zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je od této daně osvobozeno mimo jiné první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je nová stavba rodinného domu.

Bohužel však máme za to, že se ve Vašem případě výše uvedené osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí neuplatní, jelikož jak uvádíte, dům je rozestavěný a není zaveden v katastru nemovitostí, proto zřejmě dosud není chápán jako stavba.

Ve Vašem případě se tak bude jednat „pouze“ o prodej pozemku, na které se osvobození nevztahuje. Proto zřejmě ve Vašem případě bude třeba uhradit daň z nabytí nemovitých věcí.

Právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí je obsažena v zákonném opatření Senátu                   č. 340/2013 Sb, o dani z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem daně v současnosti v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou je převodce, tedy prodávající. Je však možné se s nabyvatelem (kupujícím) v kupní nebo směnné smlouvě dohodnout, že poplatníkem daně je nabyvatel. Současná právní úprava tak dává možnost u koupě a směny převodci i nabyvateli smluvně ujednat, že poplatníkem daně je nabyvatel. To znamená, že má-li být poplatníkem daně nabyvatel, je nutné, aby v příslušné smlouvě bylo výslovně uvedeno, že poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je nabyvatel. Ujednání, že kupující uhradí daň z nabytí, není pro účely daňového řízení a určení osoby poplatníka dostačující.

K výpočtu daně bude nutné provést znalecký posudek. V rámci znaleckého posudku bude zřejmě vzato v potaz, že je na pozemku rozestavěný rodinný dům. Pakliže se skutečná prodejní cena bude lišit od ceny ve znaleckém posudku, daň se bude vypočítávat z vyšší ceny. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% ze základu daně.

Je vhodné Vás také informovat, že v současné době je schvalována změna výše uvedeného zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, kdy pravděpodobně s účinností od 1. dubna 2016 dojde ke změně poplatníka daně z nabytí nemovitostí v osobě nabyvatele (kupujícího) – tedy, že poplatníkem daně bude kupující.

Sdělujeme, že výše uvedené informace je vhodné zkonzultovat s příslušným finančním úřadem, který případně informace doplní či upřesní.

S pozdravem

Poradci Občanské poradny

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace