Facebook

Poradna

O nás

O nás 1 O nás 2

Občanská poradna navazuje na pětiletou činnost sociálně-právní poradny, kterou můžete znát z dřívějšího období. Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Poskytuje službu odborného sociálního poradenství v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Občanské poradenství je charakteristické systémem práce s uživatelem, zplnomocňováním uživatele a komplexním přístupem, přispívající k řešení uživatelových nepříznivých sociálních situací. Je založeno zejména na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Středisko je členem Asociace občanských poraden.

Základní činnosti Občanské poradny při poskytování odborného sociálního poradenství jsou zajišťovány v tomto rozsahu:
 • Základní sociální poradenství
 • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, v 18 oblastech práva
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb 
Poradenství je následně poskytováno v těchto úrovních:
 • Informace – Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci klienta. Informace nenabízí možnosti řešení. Jedná se např. o číslo právní normy, znění vybraného ustanovení zákona, zjištění, zda je určitá norma platná, účinná apod.
 • Rada – Rada vychází z konkrétní situace klienta, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientována na řešení problému. Jedná se situaci, kdy např. klient chce ukončit pracovní poměr, poradci nabízí různé varianty a společně zvažují dopady možných řešení na jejich situaci
 • aktivní pomoc – Jedná se o komplexní přístup k problému. Např. podrobné vysvětlení aplikace vzorů, pomoc s výpočty splátkových kalendářů, vysvětlování obsahu dokumentů, zprostředkování pomoci u dalších institucí apod.
 • Asistence – Je to činnost ve prospěch klienta. Např. spoluvyplňování formulářů a dotazníků klienta, psaní vzoru písemností pro klienta, doprovázení klienta (doprovod klienta na oficiální jednání, poradce sám aktivně nezasahuje, je spíše morální podporou).  
Poradenství je poskytováno v následujících 18 oblastech:
 • sociální dávky
 • sociální pomoc,
 • důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění,
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodinné a partnerské vztahy,
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • finanční a rozpočtová politika, včetně exekučních řízení a oddlužení
 • zdravotnictví,
 • školství a vzdělávání
 • ochrana spotřebitele,
 • základy práva ČR,
 • občanské soudní řízení,
 • veřejná správa a správní řízení
 • trestní právo,
 • ústavní právo,
 • právní systém EU,
 • ekologie

Soubory ke stažení

Letáček Občanské poradny227 kB

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace